Мнение01

"Преподаването не е само професия - то е изкуство. Аз бях щастлива да бъда обучавана от изключителни професионалисти, от енергични, млади хора, които са съумяли да превърнат изучаването на английския език в истинско удоволствие. Благодарна съм за тяхната отзивчивост и внимание, защото повече от всичко друго учителят трябва да бъде добър човек."

Велислава Карагенова,
преподавател по пиано в АМТИИ - Пловдив