Кеймбридж сертификати FCE, CAE, CPE

Обща информация за Кеймбридж сертификати за владеене на английски език от Максимум
FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH - FCE

FCE е международен изпит, признат от много университети и работодатели като доказателство за владеене на английския език над средното ниво. Изпитът е международно признат, с безсрочна валидност и важно предимство за всички, които искат да работят и учат в чужбина. FCE съответства на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка. Има пет модула: четене с разбиране (reading), писане на текст (writing), употреба на езика (use of English), слушане (listening) и говорене (speaking). Общата продължителност на изпита е 4 часа. Частта говорене (speaking) се провежда отделно от писмената част. Изпитът може да се положи на компютърен и хартиен вариант, като база за провеждането му е Английската гимназия в Пловдив или Британският съвет в София. Цената за 2013 г. на компютърния вариант е 305 лв., а на хартиения вариант е 318 лв. Можете да проверите резултатите си онлайн около 8 седмици след датата на изпита (за компютърно базираните изпити срокът е около 3 седмици). Една седмица преди вашата изпитна дата ще получите имейл с подробни инструкции как да проверите резултатите си. Сертификати се издават само на успешно положилите изпита кандидати, а изпитният център изпраща на всички, издържали изпита, покани по имейл за мястото и срока за получаване на сертификатите. Поради ценността на сертификатите тяхното получаване става срещу подпис лично от кандидатите или от официалните представители на училищата, извършили блокова регистрация. Училища Максимум извършва БЕЗПЛАТНО вместо вас както блокова, така и индивидуална регистрация за улеснение на своите курсисти.

CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED - CAE

Изпитът е на изключително високо ниво и показва умения за умело и свободно общуване на английски. Почти всички университети в Обединеното кралство и голям брой университети в САЩ признават CAE, както и много работодатели по цял свят. CAE съответства на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка. Съдържа пет модула: четене с разбиране (reading), писане на текст (writing), употреба на езика (use of English), слушане (listening) и говорене (speaking). Общата продължителност на изпита е около 4 часа и 40 минути. Частта говорене (speaking) се провежда отделно от писмената част. Изпитът може да се държи в компютърен и хартиен вариант, като база за провеждане на изпита е Английската гимназия в Пловдив или Британският съвет в София. Цената за 2013 г. на компютърния вариант е 318 лв., а на хартиения вариант е 335 лв.

CAMBRIDGE ENGLISH: PROFICIENCY - CPE

CPE е най-високото ниво на изпитите по общ английски на Университета в Кеймбридж. Признат е от висши учебни заведения и работодатели от цял свят. CPE съответства на нивото C2 от Общоевропейската езикова рамка. От 2013г. CPE е с променен формат, като вместо досегашните пет модула, включва четири: четене и употреба на езика (reading and use of English), писане на текст (writing), слушане (listening) и говорене (speaking). Времетраенето на изпита е намалено с два часа, т.е. общата продължителност е по-малко от 4 часа. От 2013г. изпитът може да се положи също и на компютърен вариант. База за провеждането му е Английската гимназия в Пловдив или Британският съвет в София. Цената за 2013 г. на компютърния вариант е 330 лв., а на хартиения вариант е 345 лв.

Резултатите, които кандидатите получават след успешното полагане и на трите изпита на Кеймбридж, са
A (80–100%),
B (75–79%) и
C (60–74%).

Изпитите на Кеймбридж са единствените международно признати изпити, които носят UCAS точки, необходими за кандидатстване във висшите учебни заведения.

Училища "Максимум" са сред първите български членове на глобалната партньорска програма на Британски съвет Addvantage, която открива допълнителни възможности за ученици, студенти и курсисти от цялата страна.

ВАЖНО! В „Максимум” Вие ще получите и невероятния шанс да се регистрирате БЕЗПЛАТНО за явяване на изпитите Cambridge, както и да получите безплатни консултации и насоки по кандидатстването Ви в чужбина – в гр. Пловдив: в офис No 4; тел. 0894/ 678 168 и 032/ 593986 или в гр. Варна: тел. 052/ 60 04 09 и 0893 326 893

Полезни връзки:
http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.britishcouncil.org/bulgaria