Изпитен център Pearson за възрастни

Максимум е акредитиран изпитен център на Pearson. Подготовка за сертификата Pearson test of English General (PTE General)
САМО ПРИ НАС В “МАКСИМУМ” имате страхотната възможност да получи МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ С БЕЗСРОЧНА ВАЛИДНОСТ!
С професионална гордост Ви съобщаваме, че „Максимум” е единственият оторизиран изпитен център с акредитирани изпитващи на световноизвестния международен сертификат Pearson, който Ви дава правото да положите изпит по английски език на Вашето ниво и да защитите световния сертификат с безсрочна валидност! Престижният сертификат е 100%ова гаранция за езикови знания с международно признание и важи в целия свят пред всеки един работодател и във всеки чужд университет! 

Какви са предимствата на PEARSON TEST of ENGLISH?

  • Единственият сертификат за владеене на английски език в света, който дава международна диплома на всяко едно ниво на напредналост.
  • Кратък формат: изпитът за най-високото ниво трае едва 2ч.и 55 минути;
  • Ниска изпитна такса: от 119лв.
  • Липса на граматическа част: граматиката и лексиката се тестват контекстуално в рамките на останалите компоненти – Reading, Listening, Writing & Speaking.
  • Гарантиран прием в чуждестранни учебни заведения, както и в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.
  • Безсрочна валидност.

Кой може да положи PTE GENERAL?

Всеки наш курсист преминал нaчално ниво! Изпитът е структуриран в 6 нива, съобразно Европейската езикова рамка. След всяко едно ниво можете да положите изпита и ще удостоверите езикова компетентност на съответното ниво пред всяка една национална и международна институция. Тази гъвкавост на формата ви позволява да получите сертификат за владеене на английски с безсрочна валидност, дори и на начално ниво!

Предлагаме ви следната сравнителна таблица, в която да проверите на кое ниво на PEARSON TEST OF ENGLISH да се явите:

Ниво в Максимум  Ниво на PTE  
Cutting Edge Elementary A1 Foundation 
Cutting Edge Pre-Intermediate 1 Elementary 
Cutting Edge Intermediate 2 Intermediate
Cutting Edge Upper-Intermediate
FCE
3 Upper-Intermediate
Cutting Edge Advanced
CAE
4 Advanced
CPE 5 Proficient

Максимум ще ви консултира и съдейства, както при подаването на документите, така и за естеството на самия изпит. Нещо повече, за да посрещнем нарастващия интерес към този изпит, училището ни организира курсове за подготовка за PEARSON TEST OF ENGLISH.
Научете подробности за изпита Pearson Test of English при нас или посетете сайта на PTE