Мария Добчева
Мария Добчева - Преподавател.Завършила ПУ “Паисий Хилендарски” с образователно-квалификационна степен магистър по специалността английска филология и професионална квалификация – специалист по английски език и литература. Издържан преподавателски стаж в Езикова Гимназия „Пловдив” под ръководството на Keith Kelly. Отлично защитена дипломна работа на тема „Filling in the Cultural Gap in the Process of Foreign Language Teaching” (“Преодоляване на културната бариера в часовете по чуждо-езиково обучение”). С дългогодишен преподавателски, преводачески и педагогически стаж. Член, a в периода 2003-2006 секретар, на BETA (Bulgarian English Teachers’ Association), член на FACT (Forum for Across the Curriculum Teaching). Множeство  участия и презентации на конференции в страната и чужбина; участник и лектор на семинари и езикови училища, организирани от British Council; работа с ученици по проекти на British Council и SAW (Science Across the World). Участие в програма за обучение на преподаватели по английски език „Коменски” към Oxford House College – Лондон. Организатор на годишната конференцията на BETA през 2006 в гр. Пловдив.
Хоби: пътувания в страната и чужбина – забележителности, култура, природа; любителска фотография; театър, кино, музика, танци,
Любими автори: Стайнбек, Фицджералд, Балзак, Виктор Юго, Стефани Майер, Людмила Филипова.

ГАЛЕРИЯ СЪС СНИМКИ НА ЗАВЪРШИЛИ КУРСОВЕ ПРИ МАРИЯ ДОБЧЕВА