Антония Калайджиян
Антония Калайджиян
Директор

Цветомира Первазова
Цветомира Первазова
Зам.-директор
София Петкова
София Петкова
Мениджър езиково обучение
Kristina Zdravkova
Кристина Здравкова
Мениджър езиково обучение

Десислава Тонкова
Десислава Тонкова
Консултант езиково обучение
Силвия Кръстева
Силвия Кръстева
Консултант езиково обучение
Стефка Тодорова
Стефка Тодорова
Консултант езиково обучение