График летни курсове за ученици Лозенец

ГРАФИК НА ЛЕТНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ и 1-4 клас 

ВИД КУРС ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
Полудневна
Английска академия
от 1-ви до 4-ти клас
от 01.06.2017
до 31.07.2017
5 пъти седмично
от Понеделник до Петък
Следобед
13.30-16.30
248лв.
на месец
Месечно
Полудневна
Английска Академия
4-6 годишни
от 01.06.2017
до 31.07.2017
5 пъти седмично
от Понеделник до Петък
Сутрин
09.00-12.00
248лв.
на месец
Месечно


ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ В 1-ВИ КЛАС ПО СИСТЕМАТА FLY HIGH 1

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
13.06.2017  2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък 
Следобед
13.30-16.30
60 уч.часа 248лв. Разсрочено
2 вноски


ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ 1-ВО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ OT 2-РИ ДО 4-ТИ КЛАС ПО СИСТЕМАТА FLY HIGH 2

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
14.06.2017  3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък 
Следобед
13.30-17.10
100 уч.часа 348лв. Разсрочено
3 вноски
128/120/100

МАЙСТОРСКИ КЛАС СЛЕД 1-ВО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ OT 2-РИ ДО 4-ТИ КЛАС ПО СИСТЕМАТА FLY HIGH

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
13.06.2017  2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък 
Сутрин
09.00-12.00
60 уч.часа 248лв. Разсрочено
2 вноски
124/124

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ 2-РО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ В OT 2-РИ ДО 4-ТИ КЛАС ПО СИСТЕМАТА FLY HIGH 3

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
14.06.2017  3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък 
Сутрин
09.00-12.40
100 уч.часа 348лв. Разсрочено
3 вноски
128/120/100

МАЙСТОРСКИ КЛАС СЛЕД 2-РО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ OT 2-РИ ДО 4-ТИ КЛАС ПО СИСТЕМАТА FLY HIGH

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
14.06.2017  2 пъти седмично
Понеделник и Сряда 
Сутрин
09.00-12.00
60 уч.часа 248лв. Разсрочено
2 вноски
124/124


ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ 
3-ТО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ В OT 2-РИ ДО 4-ТИ КЛАС ПО СИСТЕМАТА FLY HIGH 4

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
14.06.2017  3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък 
Следобед
13.30-17.10
100 уч.часа 348лв. Разсрочено
3 вноски
128/120/100

 

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ 1-ВО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ OT 5-TИ ДО 8-MИ КЛАС ПО СИСТЕМАТА UPBEAT STARTER

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
14.06.2017 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Сутрин
09.00-12.40
100 уч.часа 348лв. Разсрочено
3 вноски
128/120/100

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ 2-РО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ В OT 5-ТИ ДО 8-МИ КЛАС ПО СИСТЕМАТА UPBEAT ELEMENTARY

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
14.06.2017 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Следобед
13.30-17.10
100 уч.часа 348лв. Разсрочено
3 вноски
128/120/100

 
ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ 3-ТО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ В OT 5-ТИ ДО 8-МИ КЛАС ПО СИСТЕМАТА UPBEAT Pre-Intermediate

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
14.06.2017 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Сутрин
09.00-12.40
100 уч.часа 348лв. Разсрочено
3 вноски
128/120/100

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ 4-ТО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ В OT 5-ТИ ДО 8-МИ КЛАС ПО СИСТЕМАТА UPBEAT Intermediate

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
14.06.2017 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Сутрин
09.00-12.40
100 уч.часа 348лв. Разсрочено
3 вноски
128/120/100
 


ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ ПОДГОТОВКА ЗА КЕЙМБРИДЖ СЕРТИФИКАТИ FCE ЗА УЧЕНИЦИ В OT 9-ТИ ДО 12-ТИ КЛАС

НИВО/ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
FCE
09.06.2017 
 
3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Следобед
13.30-17.10
120 уч.часа  398лв.  Разсрочено
3 вноски
158/130/110

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ ЗА УЧЕНИЦИ В OT 5-ТИ ДО 12-ТИ КЛАС

НИВО/
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ 
ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
Начинаещи
5-8 клас
20.06.2017
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Сутрин
09.00-12.00
40 уч.часа 248лв. Разсрочено
2 вноски
124/124
Среднонапреднали
9-12 клас
03.07.2017
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Следобед
13.30-16.30
40 уч.часа 248лв. Разсрочено
2 вноски
124/124

ОТСТЪПКИ:

  • 20% за второ дете от едно семейство (близнаци) 
  • 15% за второ дете от едно семейство
  • 5% за курсисти на “Максимум” при две или повече поредни нива

 


Второ ниво 2-4 клас - летни курсове

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ ВТОРО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 2-РИ ДО 4-ТИ КЛАС по системата Fly High 3
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА: МАКСИМУМ ЛОЗЕНЕЦ - ул. Цветна Градина 5

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ПРЕПОДАВАТЕЛ  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
13.06  3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък 
Сутрин
09.00-12.00 
100 уч.часа 328лв. Разсрочено
3 вноски
128/100/100


ОТСТЪПКИ:

  • 5% за курсисти на “Максимум” при две или повече поредни нива
  • 15% за две деца от едно семейство

 


Второ ниво 5-8 клас - летни курсове

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ ВТОРО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 5-ТИ ДО 8-МИ КЛАС ПО СИСТЕМАТА UPBEAT ELEMENTARY
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА: МАКСИМУМ ЛОЗЕНЕЦ - ул. Цветна Градина 5

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ПРЕПОДАВАТЕЛ  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
17.06 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Следобед
13.30-16.30
100 уч.часа 328лв. Разсрочено
3 вноски
128/100/100


ОТСТЪПКИ:

  • 5% за курсисти на “Максимум” при две или повече поредни нива
  • 15% за две деца от едно семейство

 


Лятна академия

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ВАРИАНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ НА ДЕЦА В ЛЯТНА АНГЛИЙСКА АКАДЕМИЯ 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕТНИТЕ ЗАНИМАНИЯ: ОТ 01 ЮНИ ДО 31 ЮЛИ 2015г.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА: МАКСИМУМ ЛОЗЕНЕЦ - ул. Цветна Градина 5

ВИД КУРС ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ПРЕПОДАВАТЕЛ  ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
Полудневна
Английска академия
от 1-ви до 4-ти клас
5 пъти седмично
от Понеделник до Петък
Следобед
13.30-16.30
198лв.
на месец
Месечно
Полудневна
Английска Академия
4-6 годишни
5 пъти седмично
от Понеделник до Петък
Сутрин
09.00-12.00
198лв.
на месец
Месечно

ОТСТЪПКИ:

  • 5% за ученици на “Максимум” при две или повече поредни нива (отстъпката се ползва в рамките на 1 месец от завършването на предното ниво)
  • 15% за две деца от едно семейство